Thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 816

Tuyên truyển Triển khai Kế hoạch số 4792/KH-UBND, ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Bùi Hồ
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng