Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 2021

Danh bạ điện thoại

 TRƯỜNG THPT MỸ VĂN

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 

STT

Ông/Bà

Họ và tên

Số điện thoại di động

Chức vụ

Năm sinh

Dạy môn

1

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

0913559356

Hiệu tr­ưởng

1963

Vật Lý

2

Ông

ĐIÊU TOÀN ĐỊNH

01688544366

P.Hiệu trưởng

1960

Toán

3

BÙI THỊ THANH HÀ

0913589474

P.Hiệu trưởng

1974

Ngữ Văn

4

Ông

BÙI THÀNH HỒ

0973541498

P.Hiệu trưởng

1976

Toán

 

5

NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN

0986911401

TTCM

1978

Ngữ Văn

 

6

NGUYỄN THỊ THU VÂN

0913856156

Giáo viên

1978

Ngữ Văn

 

7

NGÔ T THANH HUYỀN

01275680375

Giáo viên

1978

Ngữ Văn

 

8

TRẦN THỊ LÊ THANH THUỶ

01668529068

Giáo viên

1979

Ngữ Văn

 

9

TR­ƯƠNG THỊ THU HIỀN

0913032942

Giáo viên

1982

Ngữ Văn

 

10

PHẠM THỊ LẮM

0972606768

Giáo viên

1978

Lịch Sử

 

11

ƯƠNG THỊ THU

0978271106

TPCM

1978

Lịch Sử

 

12

PHẠM THỊ THÙY LINH

0976066551

Giáo viên

1989

Lịch sử

 

13

NGUYỄN THỊ ĐỨC

01699094997

TPCM

1961

Địa Lý

 

14

NGUYỄN THỊ PH­ƯƠNG ÁNH

0977408960

Giáo viên

1982

Địa Lý

 

15

NGUYỄN THUỲ D­ƯƠNG

01688209901

Giáo viên

1986

Địa Lý

 

16

HÀ THỊ KIM TUYẾN

098  288 8858

Giáo viên

1987

Địa Lý

 

17

PHAN THỊ THANH TÍNH

01673420549

Giáo viên

1978

GDCD

 

18

TRẦN THỊ XUÂN HÀ

0985330578

Giáo viên

1985

GDCD

 

19

NGUYỄN THỊ THÁI HỢP

0982439492

Giáo viên

1983

GDCD

 

20

ƯƠNG THỊ  TỐ LAN

0975210719

TTCM

1962

Toán

 

21

Ông

NGUYỄN QUANG  CẢNH

0983689448

Giáo viên

1969

Toán

 

22

Ông

NGUYỄN ĐỨC TOẢN

0983876265

Giáo viên

1972

Toán

 

23

TRẦN THỊ ĐIỆN TR­ƯỜNG

0945394278

Giáo viên

1978

Toán

 

24

NGUYỄN THỊ PH­ƯƠNG LAN

0913932633

Giáo viên

1979

Toán

 

25

NGUYỄN THU HIỀN

0986309709

Giáo viên

1981

Toán

 

26

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

0984656361

Giáo viên

1987

Toán

 

27

Ông

NGÔ MẠNH LƯ­ƠNG

0985141398

TPCM

1977

Vật lý

 

28

TR­ƯƠNG THỊ HUYỀN

0975657232

Giáo viên

1986

Vật lý

 

29

Ông

PHẠM TRỌNG HỢP

0987628633

Giáo viên

1979

Lý -CN

 

30

Ông

CAO ĐỨC LONG

0913595229

Giáo viên

1980

Vật Lý

 

31

LƯ­ƠNG THỊ MINH HOÀ

0973541484

Giáo viên

1984

Vật Lý

 

32

Ông

NGUYỄN MINH HẢI

0983269847

Giáo viên

1981

Vật Lý

 

33

NGUYỄN THỊ HƯ­ỜNG

0978456383

TPCM

1987

Hoá Học

 

34

LÊ THỊ THU H­ƯỜNG

0984375469

Giáo viên

1982

Hoá Học

 

35

Ông

LÊ THANH HƯ­NG

01682360338

Giáo viên

1982

Hoá Học

 

36

VÕ THỊ THU GIANG

0917383827

Giáo viên

1986

Hoá Học

 

37

Ông

BÙI XUÂN QUYỀN

09165927868

Giáo viên

1983

Tin Học

 

38

Ông

NGUYỄN XUÂN HUY

0976152022

Giáo viên

1989

Tin học

 

39

NGUYỄN THU THANH

01256246357

Giáo viên

1984

Công nghệ

 

40

Ông

HOÀNG SƠN

0962318256

Giáo viên

1977

KTNN

 

41

Ông

TÔ QUANG HUY

0988107816

TTCM

1973

Ngoại Ngữ

 

42

Ông

HÀ TRUNG

0975529484

Giáo viên

1977

Ngoại Ngữ

 

43

NGUYỄN THỊ HẢI

01688913119

Giáo viên

1980

Ngoại Ngữ

 

44

NGUYỄN T PH­ƯƠNG THUÝ

01694860425

Giáo viên

1982

Ngoại Ngữ

 

45

NGUYỄN T QUẾ ANH

01292562222

Giáo viên

1975

Ngoại Ngữ

 

46

Ông

PHẠM HUY HÙNG

0984900116

Giáo viên

1972

Ngoại Ngữ

 

47

TRẦN NGỌC ÁNH

0912288508

Giáo viên

1984

Ngoại Ngữ

 

48

BÙI THỊ THANH HUYỀN

0978637197

TPCM

1982

Sinh vật

 

49

NGUYỄN THỊ  BÍCH MÙI

0948929429

Giáo viên

1980

Sinh Học

 

50

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

0949315006

Giáo viên

1978

Sinh Học

 

51

Ông

NGUYỄN HỮU THỌ

0913977366

TPCM

1979

GDQP

 

52

Ông

NGÔ VẠN THẮNG

0977073564

Giáo viên

1955

Thể Dục

 

53

Ông

TƯ­ỞNG VĂN NGỌC

0983596642

Giáo viên

1979

Thể Dục

 

54

Ông

ĐÀO ĐỨC CHIẾN

0973355258

Giáo viên

1981

GDQP

 

55

TRẦN THU HƯ­ƠNG

01698293663

Giáo viên

1980

Thể Dục

 

56

Ông

ĐÀM ĐỨC HẬU

0908998993

Giáo viên

1982

Thể Dục

 

57

Ông

TRẦN GIANG

0977502033

Giáo viên

1984

Thể Dục

 

58

HÀ THỊ MAI

01699743595

Nhân viên

1966

Văn thư

 

59

HÀ THỊ LIỄU

01688307984

Tổ trưởng

1966

Thư viện

 

60

Ông

D­ƯƠNG ĐỨC KHOAN

01632133526

Tổ phó

1972

Thiết bị

 

61

PHAN THỊ HỒNG XUYẾN

0915949396

Nhân viên

1971

Kế toán

 

62

L­ƯU  THỊ THU HIỀN

0979144196

Nhân viên

1977

Kế toán

 

63

CAO THỊ THU THẢO

01669259219

Nhân viên

1992

Thiết bị

 

64

Ông

LƯƠNG HỮU TRƯỜNG

0965117780

Nhân viên

1985

Thiết bị

 

65

ĐẶNG THỊ MINH

01654857013

Nhân viên

1966

Y tế

 

66

Ông

ĐẶNG XUÂN KHAI

01668659193

Nhân viên

1963

Bảo vệ

 

67

Ông

HÀ VĂN SỨC

01696707449

Nhân viên

1961

Bảo vệ

 

68

Ông

ĐẶNG VĂN ĐỨC

01685180134

Nhân viên

1965

Bảo vệ

 

69

NGUYỄN THỊ LÝ

01642148479

Nhân viên

1959

Phục vụ

        

 

Thông tin đã đăng