Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 1655

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TỪ NĂM 2000-2015

 HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

LÊ VĂN PHÚC

2000-2006

 

2

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

2007- 2015

 

 

HIỆU PHÓ QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

PHẠM HỮU ĐỨC

2000-2004

 

2

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

2002-2006

 

3

NGUYỄN VĂN THẮNG

2002-2006

 

4

ĐẶNG QUANG MẪN

2002-2012

 

5

VŨ VĂN LỢI

2007-2008

 

6

ĐIÊU TOÀN ĐỊNH

2007-2015

 

7

BÙI THỊ THANH HÀ

2010-2015

 

8

BÙI THÀNH HỒ

2012-2015

 

 

BÍ THƯ  CHI BỘ QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

ĐẶNG QUANG MẪN

2000-2012

 

2

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

2012-2015

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN  QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

ĐẶNG QUANG MẪN

2000-2006

 

2

VŨ VĂN LỢI

2007-2009

 

3

BÙI THỊ THANH HÀ

2009-2011

 

4

DƯƠNG THỊ TỐ LAN

2011-2013

 

5

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN

2013-2014

 

6

HÀ TRUNG

2015

 

 

BÍ THƯ  ĐOÀN TRƯỜNG  QUA CÁC THỜI KỲ

Stt

HỌ VÀ TÊN

THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

2000-2002

 

2

NGUYỄN THỊ KIM HUẾ

2002-2003

 

3

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

2003-2005

 

4

PHẠM TRỌNG HỢP

2005-2006

 

5

HÀ TRUNG

2008-2012

 

6

CAO ĐỨC LONG

2012-2015

 

 

TỔ TRƯỞNG  NĂM 2015 - 2016

Stt

HỌ VÀ TÊN

TÊN TỔ

CHUYÊN MÔN

1

TÔ QUANG HUY

NGOẠI NGỮ - SINH – TD-GDQP

ĐHSP TIẾNG ANH

2

NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN

VĂN – SỬ - ĐỊA – GDCD

ĐHSP VĂN

3

NGUYỄN ĐỨC TOẢN

TOÁN – LÝ – HÓA – TIN

ĐHSP TOÁN

4

HÀ THỊ LIỄU

VĂN PHÒNG

TC THƯ VIỆN

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ NGHỈ HƯU

Stt

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

Nghỉ hưu

1

LÊ VĂN PHÚC

ĐHSP TOÁN

Đã mất

2

HÀ VĂN QUÍ

ĐHSP TOÁN

Đã mất

3

HÁN VĂN NGHỊ

ĐHSP HÓA

Đã mất

4

BÙI HUY CHÚ

ĐHSP LÝ

Xuân Quang – Tam Nông

5

ĐẶNG THỊ MINH HIỀN

ĐHSP ĐỊA

Hùng Đô – Tam Nông

6

ĐẶNG QUANG MẪN

ĐHSP SỬ

Tứ Mỹ  – Tam Nông

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN ĐÃ CHUYỂN ĐI ĐƠN VỊ KHÁC

Stt

HỌ VÀ TÊN

CHUYÊN MÔN

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

PHẠM HỮU ĐỨC

ĐHSP Lý

THPT Tam Nông

2

NGUYỄN THỊ HỒNG

ĐHSP Văn

THPT Công Nghiệp Việt  Trì

3

NGUYỄN THỊ KIM HUẾ

Thạc sĩ Sinh học

THPT Tam Nông

4

HÀ THỊ THANH NHÀN

ĐHSP Văn

THPT Long Châu Sa

5

NGUYỄN THỊ THƯỜNG

ĐHSP Sinh

TT hướng nghiệp dạy nghề PT

6

NGUYỄN VĂN THẮNG

Thạc sĩ Văn

THPT Xuân Áng

7

NGUYỄN THỊ THU HOÀ

Thạc sĩ Văn

Học viện HC Quốc Gia

8

TRẦN HOÀNG NGỌC TÚ

ĐHSP Anh

THPT Phong Châu

9

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG

ĐHSP Sử

THPT Tam Nông

10

SA THỊ VÂN ANH

ĐHSP Hóa

THPT Phong Châu

11

TRIỆU THỊ KIM DUNG

ĐHSP Lý

THPT Long Châu Sa

12

NGUYỄN ĐỨC CHUNG

ĐHSP Lý

THPT Phù Ninh

13

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

ĐHSP Sử

THPT Dân tộc nội trú

14

DƯƠNG THỊ BÍCH THỦY

ĐHSP Anh

THPT Chuyên Hùng Vương

15

ĐẶNG VĂN TIẾN

ĐHSP Lý

THPT Chuyên Hùng Vương

16

LÊ BÁ VIỆT HÙNG

ĐHSP Toán

THPT Hưng Hóa

17

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

ĐHSP Toán

THPT Công Nghiệp Việt  Trì

18

NGUYỄN THỊ NGỌC HOA

ĐHSP Văn

THPT Việt Trì

19

BÙI THỊ HƯƠNG GIANG

ĐHSP Văn

THPT Việt Trì

20

PHẠM THỊ MỸ ANH

ĐHSP Anh

THPT Việt Trì

21

TRẦN THU HƯƠNG

ĐHSP Văn

THPT Long Châu Sa

22

HOÀNG THỊ PHƯƠNG

Thạc sĩ Sử

Hà Nội

23

HÀ THỊ PHƯƠNG THẢO

ĐHSP Văn

THPT Việt Trì

24

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN

ĐHSP Lý

Hà Nội

25

LÊ QUANG ĐẠO

ĐHSP Toán

Bỏ nghề

26

NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG

ĐHSP Anh

Hà Nội

27

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

ĐHSP Hóa

THPT Phong Châu

28

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

ĐHSP Văn

Hà Nội

29

HÀ KHÁNH LINH

ĐHSP Văn

THPT Tam Nông

30

CÙ THỊ LIÊN

ĐHSP Văn

THPT Hùng Vương

31

BÙI CHÍNH CƯƠNG

ĐHSP Tin

THPT Hưng Hóa

32

BÙI PHƯƠNG THẢO

ĐHSP Sinh

THPT Dân tộc nội trú

33

NGUYỄN THỊ MAI HOA

ĐHSP Anh

THPT Công Nghiệp Việt  Trì

34

VŨ VĂN LỢI

ĐHSP Lý

TTGDTX Tam Nông

35

PHẠM THỊ THU HÀ

ĐHSP KT C.NGHIỆP

THPT Thanh Sơn

36

NGUYỄN THỊ THU TRANG

ĐHSP GDCD

THPT Phương Xá

37

PHẠM THỊ HOA

ĐHSP Anh

THPT Phương Xá

38

LÊ THỊ BÍCH THỦY

ĐHSP Tin

THPT Hiền Đa

39

HOÀNG THỊ LUẬN

ĐHSP Sinh

THPT Văn Miếu

40

NGUYỄN BÁ THỊNH

ĐHSP Hóa

THPT Cẩm Khê

41

TRẦN VĂN LUẬT

ĐHSP Toán

THPT Thanh Thủy

42

NGUYỄN CÔNG LUYỆN

ĐHSP Anh

THCS Đào Xá

43

LÊ THỊ LINH

ĐHSP Anh

Phòng GD Hạ Hòa

44

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NINH

ĐHSP Thể dục

THPT Văn Miếu

45

BÙI VĂN HIẾU

ĐHSP Toán

TTGDTX Tân Sơn

46

NGÔ THỊ KIM ANH

ĐHSP Địa

THPT Hùng Vương

47

ĐINH THỊ LÝ

ĐHSP Lý

THPT Thạch Kiệt

48

PHAN THỊ  MINH

ĐHSP Văn

THPT Hưng Hóa

49

HỨA THỊ THU THỦY

ĐHSP Anh

Hà Nội

50

LÊ THỊ THANH TÂM

ĐHSP Văn

THCS Hiền Quan

51

PHAN THỊ HỒNG XUYẾN

ĐHSP KẾ TOÁN

THPT Phong Châu

 

            DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

 

Số

TT

Ông/Bà

Họ và tên

Trình độ đào tạo

Chức vụ

Năm sinh

Chuyên môn

1

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG

Thạc sĩ QLGD

Hiệu tr­ưởng

1963

Vật Lý

2

Ông

ĐIÊU TOÀN ĐỊNH

ĐHSP Toán

P.Hiệu trưởng

1960

Toán

3

BÙI THỊ THANH HÀ

Thạc sĩ QLGD

P.Hiệu trưởng

1974

Ngữ Văn

4

Ông

BÙI THÀNH HỒ

ĐHSP Toán

P.Hiệu trưởng

1976

Toán

 

5

NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN

ĐHSP Văn

TTCM

1978

Ngữ Văn

 

6

NGUYỄN THỊ THU VÂN

ĐHSP Văn

Giáo viên

1978

Ngữ Văn

 

7

NGÔ T THANH HUYỀN

ĐHSP Văn

Giáo viên

1978

Ngữ Văn

 

8

TRẦN THỊ LÊ THANH THUỶ

ĐHSP Văn

Giáo viên

1979

Ngữ Văn

 

9

TR­ƯƠNG THỊ THU HIỀN

ĐHSP Văn

Giáo viên

1982

Ngữ Văn

 

10

PHẠM THỊ LẮM

ĐHSP Sử

Giáo viên

1978

Lịch Sử

 

11

ƯƠNG THỊ THU

ĐHSP Sử

TPCM

1978

Lịch Sử

 

12

PHẠM THỊ THÙY LINH

ĐHSP Sử

Giáo viên

1989

Lịch sử

 

13

NGUYỄN THỊ ĐỨC

ĐHSP Địa

TPCM

1961

Địa Lý

 

14

NGUYỄN THỊ PH­ƯƠNG ÁNH

ĐHSP Địa

Giáo viên

1982

Địa Lý

 

15

NGUYỄN THUỲ D­ƯƠNG

ĐHSP Địa

Giáo viên

1986

Địa Lý

 

16

HÀ THỊ KIM TUYẾN

ĐHSP Địa

Giáo viên

1987

Địa Lý

 

17

PHAN THỊ THANH TÍNH

ĐHSP GDCD

Giáo viên

1978

GDCD

 

18

TRẦN THỊ XUÂN HÀ

Thạc sĩ GDCD

Giáo viên

1985

GDCD

 

19

NGUYỄN THỊ THÁI HỢP

ĐHSP GDCD

Giáo viên

1983

GDCD

 

20

ƯƠNG THỊ  TỐ LAN

ĐHSP Toán

TTCM

1962

Toán

 

21

Ông

NGUYỄN QUANG  CẢNH

ĐHSP Toán

Giáo viên

1969

Toán

 

22

Ông

NGUYỄN ĐỨC TOẢN

ĐHSP Toán

Giáo viên

1972

Toán

 

23

TRẦN THỊ ĐIỆN TR­ƯỜNG

ĐHSP Toán

Giáo viên

1978

Toán

 

24

NGUYỄN THỊ PH­ƯƠNG LAN

ĐHSP Toán

Giáo viên

1979

Toán

 

25

NGUYỄN THU HIỀN

ĐHSP Toán

Giáo viên

1981

Toán

 

26

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

ĐHSP Toán

Giáo viên

1987

Toán

 

27

Ông

NGÔ MẠNH LƯ­ƠNG

ĐHSP Lý

TPCM

1977

Vật lý

 

28

TR­ƯƠNG THỊ HUYỀN

ĐHSP Lý

Giáo viên

1986

Vật lý

 

29

Ông

PHẠM TRỌNG HỢP

ĐHSP Lý

Giáo viên

1979

Lý -CN

 

30

Ông

CAO ĐỨC LONG

ĐHSP Lý

Giáo viên

1980

Vật Lý

 

31

LƯ­ƠNG THỊ MINH HOÀ

Thạc sĩ  Lý

Giáo viên

1984

Vật Lý

 

32

Ông

NGUYỄN MINH HẢI

ĐHSP Lý

Giáo viên

1981

Vật Lý

 

33

NGUYỄN THỊ HƯ­ỜNG

ĐHSP Hóa

TPCM

1987

Hoá Học

 

34

LÊ THỊ THU H­ƯỜNG

ĐHSP Hóa

Giáo viên

1982

Hoá Học

 

35

Ông

LÊ THANH HƯ­NG

ĐHSP Hóa

Giáo viên

1982

Hoá Học

 

36

VÕ THỊ THU GIANG

ĐHSP Hóa

Giáo viên

1986

Hoá Học

 

37

Ông

BÙI XUÂN QUYỀN

ĐHSP Tin

Giáo viên

1983

Tin Học

 

38

Ông

NGUYỄN XUÂN HUY

ĐHSP Tin

Giáo viên

1989

Tin học

 

39

NGUYỄN THU THANH

ĐHSP KTNN

Giáo viên

1984

Công nghệ

 

40

Ông

HOÀNG SƠN

ĐHSP KTNN

Giáo viên

1977

KTNN

 

41

Ông

TÔ QUANG HUY

ĐHSP Anh

TTCM

1973

Ngoại Ngữ

 

42

Ông

HÀ TRUNG

ĐHSP Anh

Giáo viên

1977

Ngoại Ngữ

 

43

NGUYỄN THỊ HẢI

ĐHSP Anh

Giáo viên

1980

Ngoại Ngữ

 

44

NGUYỄN T PH­ƯƠNG THUÝ

ĐHSP Anh

Giáo viên

1982

Ngoại Ngữ

 

45

NGUYỄN T QUẾ ANH

ĐHSP Anh

Giáo viên

1975

Ngoại Ngữ

 

46

Ông

PHẠM HUY HÙNG

ĐHSP Anh

Giáo viên

1972

Ngoại Ngữ

 

47

TRẦN NGỌC ÁNH

Thạc sĩ QLGD

Giáo viên

1984

Ngoại Ngữ

 

48

BÙI THỊ THANH HUYỀN

ĐHSP Sinh

TPCM

1982

Sinh vật

 

49

NGUYỄN THỊ  BÍCH MÙI

Thạc sĩ Sinh

Giáo viên

1980

Sinh Học

 

50

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

ĐHSP Sinh

Giáo viên

1978

Sinh Học

 

51

Ông

NGUYỄN HỮU THỌ

ĐHSP Thể dục

TPCM

1979

GDQP

 

52

Ông

NGÔ VẠN THẮNG

CĐSP Thể dục

Giáo viên

1955

Thể Dục

 

53

Ông

TƯ­ỞNG VĂN NGỌC

ĐHSP Thể dục

Giáo viên

1979

Thể Dục

 

54

Ông

ĐÀO ĐỨC CHIẾN

ĐHSP Thể dục

Giáo viên

1981

GDQP

 

55

TRẦN THU HƯ­ƠNG

ĐHSP Thể dục

Giáo viên

1980

Thể Dục

 

56

Ông

ĐÀM ĐỨC HẬU

ĐHSP Thể dục

Giáo viên

1982

Thể Dục

 

57

Ông

TRẦN GIANG

ĐHSP Thể dục

Giáo viên

1984

Thể Dục

 

58

HÀ THỊ MAI

Sơ cấp VTLT

Nhân viên

1966

Văn thư

 

59

HÀ THỊ LIỄU

T.Cấp Thư viện

Tổ trưởng

1966

Thư viện

 

60

Ông

D­ƯƠNG ĐỨC KHOAN

Trung cấp VTLT

Tổ phó

1972

CNTT

 

61

L­ƯU  THỊ THU HIỀN

ĐH Kế toán

Nhân viên

1977

Kế toán

 

62

CAO THỊ THU THẢO

ĐHSP Lý

Nhân viên

1992

Thiết bị

 

63

Ông

LƯƠNG HỮU TRƯỜNG

CĐSP Lý

Nhân viên

1985

Thiết bị

 

64

ĐẶNG THỊ MINH

Trung cấp Y

Nhân viên

1967

Y tế

 

65

Ông

ĐẶNG XUÂN KHAI

 

Nhân viên

1963

Bảo vệ

 

66

Ông

HÀ VĂN SỨC

 

Nhân viên

1961

Bảo vệ

 

67

Ông

ĐẶNG VĂN ĐỨC

 

Nhân viên

1965

Bảo vệ

 

68

NGUYỄN THỊ LÝ

 

Nhân viên

1959

Phục vụ

        

 


Đức Khoan


Thông tin đã đăng