Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2019

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
Đang truy cập : 917

Hoạt động nhà trường

Nhà trường tuyên truyền và phát động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018.


tổ chức cuộc thi :' “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.


Trường THPT Mỹ Văn tuyên truyền Quyết định 1636/QĐ-TTg về Luật Cảnh vệ và kế hoạch triển khai thi hành luật Cảnh vệ của UBND tỉnh Phú Thọ


Nhà trường tuyên truyền Nghị định số 97/2017/NĐ-CP và Nghị quyết số: 41/2017/QH14


NGOẠI KHÓA “HỌC SINH VỚI VĂN HÓA GIAO THÔNG”


Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


BA THẦY CÔ GIÁO TÌNH NGUYỆN ĐI TĂNG CƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018


những hoạt động hưởng ứng ngày "Hội Sách Đất Tổ năm 2017"


Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2017) và kết nạp Đoàn viên mới


Trường THPT Mỹ Văn tổ chức trao thưởng cho học sinh giỏi cấp tỉnh.